"جیرینگ کارت" یکی از سرویس‌های حوزه خدمات پرداخت همراه بر بستر USSD  همراه اول است که توسط جیرینگ و با مشارکت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی (PSP) راه‌اندازی شده و به دارندگان کارت‌های عضو شبکه شتاب، خدمات پرداخت همراه مورد تائید بانک مرکزی را ارائه می‌دهد.

تمامی مشترکان همراه اول می‌توانند تنها با دارا بودن یک کارت ‌بانکی متصل به شبکه شتاب، از خدمات این سامانه استفاده کنند.

خدمات متنوع پرداخت که از طریق سرویس جیرینگ کارت ارائه می‌شوند عبارت‌اند از:

  • خرید شارژ مستقیم (Top-up) همراه اول
  • پرداخت قبوض
  • دریافت موجودی کارت شتابی
  • نیکوکاری
  • شارژ کیف پول
  • انتقال کارت به کارت و ...

کدهای مربوط به جیرینگ کارت‌های فعال عبارت‌اند از:

کد

جیرینگ کارت

#720*

جی پاد

#724*

سامان 24

#733*

آپ جیرینگ

#777*

جیرینگ پرداخت 770

#708*

همراه پارسیان جیرینگ

#777*

شارژ همراه اول

#780*

جیرینگ پرداخت نوین

#730*

سایان کارت

#741*

به پرداخت ملت