سایت‌ها و مراکز زیادی هستند که اقدام به فروش شارژ برای سیم‌کارت‌های اعتباری می‌نمایند این شرکت‌ها خدمات فروش را انجام می‌دهند. مانند همه کسب‌وکارهای دیگر باید فروش خدمت و کالا برای صاحب کسب‌وکار سود و منفعتی داشته باشد. حال‌آنکه قیمت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار فروش ثابت است.

شبکه توزیع فروش شارژ همراه اول، خدمتی توسط شرکت جیرینگ است که شرکت‌های توزیع‌کننده‌ی شارژ را قادر می‌سازد تا بتواند، با قیمتی ارزان‌تر به تعدد زیاد شارژ همراه اول را از جیرینگ دریافت نموده و آن را با قیمت بازار به فروش برسانند.

این خدمت مناسب شرکت‌هایی است که به فروش شارژ اقدام می‌کنند.