توضیحات بخش رزومه

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

+ افزودن ردیف جدید

آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار

+ افزودن ردیف جدید

زبان خارجی

+ افزودن ردیف جدید

تخصص و مهارت

+ افزودن ردیف جدید

دوره های آموزشی تخصصی

+ افزودن ردیف جدید

سابقه کار

+ افزودن ردیف جدید

امکان تماس در مواقع ضروری

+ افزودن ردیف جدید

آپلود فایل رزومه

نوع فایل رزومه می بایست PDF و حاوی تصویر شخص باشد.

resume