شرکت جیرینگ در راستای توسعه منابع انسانی خود اقدام به جذب نیروی متخصص در حوزه های زیر دارد، علاقه مندان میتوانند با پر کردن این فرم و ارسال آن در فرصتهای شغلی جیرینگ شرکت نمایند. در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل میگردد.

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

+ افزودن ردیف جدید

آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار

+ افزودن ردیف جدید

زبان خارجی

+ افزودن ردیف جدید

تخصص و مهارت

+ افزودن ردیف جدید

دوره های آموزشی تخصصی

+ افزودن ردیف جدید

سابقه کار

+ افزودن ردیف جدید

امکان تماس در مواقع ضروری

+ افزودن ردیف جدید

آپلود فایل رزومه

نوع فایل رزومه می بایست PDF و حاوی تصویر شخص باشد.

resume