شارژ کیف پول جیرینگ

از یکی از روش های زیر برای شارژ کیف پول جیرینگ استفاده کنید:

  • با شماره‌گیری منوی #7* و انتخاب گزینه 3 افزایش موجودی
  • با شماره‌گیری مستقیم #111*7*
  • با شماره‌گیری #7*7* و انتخاب گزینه­ی افزایش موجودی.
  • سایت jiring.ir  و قسمت واریز وجه به کیف پول
  • با انتقال پول از کیف پول به کیف پول دیگر با منوی #123* و انتخاب گزینه‌­ی انتقال.
  • با انتقال پول از کیف پول به کیف پول دیگر با منوی #7*7* و انتخاب گزینه‌­ی انتقال.
  • از طریق اپلیکیشن جیرینگ پی و منوی کیف پول