چگونه می‌توان در طرح‌های نیکوکاری شرکت نمود؟

  • با شماره‌گیری #6*7*
  • از طریق اپلیکیشن جیرینگ پی و انتخاب منوی نیکوکاری