چگونه می‌توان از طریق کیف پول قبوض همراه اول را پرداخت کرد؟

  • از طریق منو #7*7* انتخاب گزینه قبض، قبض میان‌دوره و پایان دوره همراه اول با وارد نمودن شماره موبایل، قبض همراه اول خود و یا دیگران را پرداخت کرد.
  • از طریق منو #123* انتخاب گزینه قبض، قبض میان‌دوره و پایان دوره همراه اول با وارد نمودن شماره موبایل، قبض همراه اول خود و یا دیگران را پرداخت کرد.
  • از طریق اپلیکیشن جیرینگ پی می‌توان قبض میان‌دوره و پایان دوره همراه اول را پرداخت کرد.