آیا در صورت انتقال اشتباه پول از حساب بانکی به کیف پول، امکان بازگشت وجه به حساب بانکی وجود دارد؟

خیر مشترک در هنگام شارژ کیف پول هنگام وارد نمودن شماره همراه موردنظر و یا مبلغ موردنظر باید دقت داشته باشد زیرا امکان بازگشت به حساب بانکی وجود ندارد و مشترک می‌تواند از خدمات جیرینگی استفاده نماید.