آیا امکان برداشت وجه از کیف پول وجود دارد؟

خیر در حال حاضر امکان برداشت وجه از کیف پول وجود ندارد.