آیا امکان انتقال پول از کیف پول به کیف پول دیگر یا حساب بانکی وجود دارد؟

مشترک می­تواند از کیف پول خود به شماره همراه دیگری که دارای کیف پول فعال باشد انتقال بدهد اما این انتقال برخلاف تصور عموم انتقال پول در شبکه­‌ی شتاب نبوده و انتقال به‌حساب بانکی از طریق کیف پول جیرینگ امکان‌پذیر نیست.

انتقال به کیف پول با استفاده از منو #7*7* و یا #123* و انتخاب گزینه­ی انتقال و وارد نمودن شماره همراه، مبلغ موردنظر و رمز جیرینگ امکان‌پذیر است.