خدمات کیف پول جیرینگ چیست؟

  • خرید شارژ مکالمه برای خط اعتباری خود و یا دیگران.
  • پرداخت قبض موبایل خط دائمی خود یا دیگران.
  • پرداخت سایر قبوض با استفاده از شناسه قبض (جریمه، آب، برق، گاز)
  • پرداخت جیرینگی در سایت­های همکار (زودفود، سینما تیکت، اسنپ و ...)
  • خرید بسته اینترنت.
  • شرکت در نیکوکاری.
  • اپلیکیشن جیرینگ پی.