چگونه می‌توان کیف پول جیرینگ را شارژ کرد؟

  • با شماره‌گیری مستقیم #111*7*
  • با شماره‌گیری #7*7* و انتخاب گزینه­ی افزایش موجودی.
  • سایت cashin.jiring.ir
  • با انتقال پول از کیف پول به کیف پول دیگر با منوی #123* و انتخاب گزینه­ی انتقال.
  • با انتقال پول از کیف پول به کیف پول دیگر با منوی #7*7* و انتخاب گزینه­ی انتقال.
  • از طریق اپلیکیشن جیرینگ پی و منوی کیف پول