نحوه مشارکت در طرح های نیکوکاری

از طریق یکی از دو روش زیر می توانید در امور خیر مشارکت کنید:

  • با شماره‌گیری #6*7*
  • از طریق اپلیکیشن جیرینگ پی و انتخاب منوی نیکوکاری
  • سایت jiring.ir  و قسمت نیکوکاری