جیرینگ کارت

جیرینگ کارت

 "جیرینگ کارت" یکی از سرویس‌های حوزه خدمات پرداخت همراه بر بسترUSSD  همراه اول است که توسط جیرینگ و با مشارکت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی (PSP) راه اندازی شده و به دارندگان کارت‌های عضو شبکه شتاب، خدمات پرداخت همراه مورد تایید بانک مرکزی را ارایه می‌دهد.تمامی مشترکان همراه اول می‌توانند تنها با دارا بودن یک کارت بانکی متصل به شبکه شتاب، از خدمات این سامانه استفاده کنند.

خدمات متنوع پرداخت که از طریق سرویس جیرینگ کارت ارایه می‌شوند عبارتند از:

·                    خرید شارژ مستقیم(Top-up) همراه اول

·                    پرداخت قبوض

·                    دریافت موجودی کارت شتابی

·                    پرداخت های نیکوکاری

·                    شارژ کیف پول

·                    و...

جیرینگ کارت های فعال عبارتند از:

 

 

720#*

جی پاد

724#*

سامان 24

733#*

آپ جیرینگ

770#*

جیرینگ پرداخت 770

708#*

همراه پارسیان جیرینگ

777#*

شارژ همراه اول

780#*

جیرینگ پرداخت نوین